Bij spoed? Bel 24/7 naar 0497 - 643 668

Operaties/opname

Operaties / opname

Operaties, ook de meer gecompliceerdere, verrichten we gewoon zelf. Elk dier krijgt een narcose op maat, dit betekent dat er geen standaard narcose is, maar dat elk dier voor de narcose wordt nagekeken en beoordeeld op risico’s en de toe te passen narcosemiddelen. Elk dier ligt aan moderne bewakingsapparatuur waarbij we de ademhaling, de hartslag, het zuurstofgehalte in het bloed en de temperatuur gedurende de operatie in de gaten kunnen houden. Ook het ontwaken ofwel de recovery wordt nauwlettend in de gaten gehouden, zodat alle risico’s zo klein mogelijk worden gehouden en het dier verantwoord mee naar huis kan. Ook aan hygiëne en steriliteit wordt de grootste zorg besteed met moderne apparatuur, zodat ook de kans op complicaties door een infectie zo klein mogelijk wordt gehouden.

Ook voor de intensievere zorg, zoals een dier dat aan het infuus moet of in een zuurstofkooi, hebben we een mooie opname met tevens monitoring. 

Tandheelkundige behandelingen verrichten wij nagenoeg allemaal zelf. We beschikken hiervoor over moderne gebitsapparatuur en röntgen.